Dodany: 2015-02-16 13:38:51
images/200px-Emblem-person-purple.svg.pngc78aa.png Zadaniem przedstawicieli zawodów prawniczych jest reprezentowanie klientów na sądowej wokandzie. Mogą to być zarówno sprawy cywilne, jak również karne, chociaż z uwagi na zakres kompetencji i merytoryczną wiedzę w takich przypadkach jest polecany głównie adwokat olsztyn przed radcą prawnym czy prawnikiem.

Dodany: 2015-02-16 13:35:10
images/200px-Emblem-person-yellow.svg.png21e5c.png Fachowcy zaliczani do zaszczytnego miana zawodów publicznego zaufania, jak np. adwokat olsztyn, zajmują się pomocą i poradnictwem, świadczoną zwykłym obywatelom. Nie każdy zjadacz chleba jest przecież obeznany z polskim prawem, które nota bene jest bardzo chaotyczne, skomplikowane i niejasne.

Dodany: 2015-02-16 13:15:06
images/200px-Emblem-person-grey.svg.png1b9dc.png Polskie prawo spadkowe stoi na straży interesów ustawowych spadkobierców. Co ciekawe nawet wówczas, kiedy zostaną oni pominięci w testamencie, a spadkodawca zdecyduje się np. przekazać cały swój majątek obcej osobie, ponieważ prawo reguluje te kwestie poprzez instytucję zachowku.

Dodany: 2015-02-16 12:47:14
images/200px-Emblem-person-green.svg.pnge9ff3.png Warto wiedzieć, że wyróżniamy kilka możliwości sporządzania testamentu, a każda z nich jest równoważna i ma taką samą moc prawną, co podkreśla adwokat olsztyn. Jest to testament notarialny, testament holograficzny (napisany w całości własnoręcznie) oraz testament allograficzny (ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności 2 świadków).

Dodany: 2015-02-16 11:51:53
images/200px-Emblem-person-red.svg.pngbcb6b.png Prawo testamentowe jest szczególną gałęzią ustawową, która reguluje wszelkie kwestie dotyczące sposobów dziedziczenia (zarówno ustawowego, jak również testamentowego). Wszelkie wątpliwości w tym temacie wyjaśnia adwokat olsztyn.